متن شعر

ای خواجه مپندار که ما گوهر فردیم

ای خواجه مپندار که ما گوهر فردیم
وین حلقهٔ فیروزهٔ گردون صدف ماست

ما هیچ‌کسانیم، که بر ما ز همه کس
خواری رسد و آن به حقیقت شرف ماست

از نیک و بد مردم ایام ننالیم
ایشان همه نیکند و بدی از طرف ماست

تعداد دفعات مشاهده: 607