متن شعر

امروز به شهر دل پریشان ماییم

امروز به شهر دل پریشان ماییم
ننگ همه دوستان و خویشان ماییم

رندان و مقامران رسوا شده را
گر می‌طلبی، بیا، که ایشان ماییم

تعداد دفعات مشاهده: 162