متن شعر

یا رب! همه اسرار، تو میدانی تو

یا رب! همه اسرار، تو میدانی تو
اندازهٔ هر کار، تو میدانی تو

زین سِرّ که در نهاد ما میگردد
کس نیست خبردار،‌تو میدانی تو

تعداد دفعات مشاهده: 190