متن شعر

بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من

بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من
بیا بیا درویش من درویش من مرو مرو از پیش من از پیش من
هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی
ای شمع من بس روشنی بس روشنی در خانه​ام چون روزنی چون روزنی
صبر مرا برهم زدی برهم زدی عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
ای فخر من سلطان من سلطان من فرمان ده و خاقان من خاقان من
هر جا تویی جنت بود جنت بود هر جا روی رحمت بود رحمت بود
فضل خدا همراه تو همراه تو امن و امان خرگاه تو خرگاه تو
 
تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من
تویی تویی هم کیش من هم کیش من تویی تویی هم خویش من هم خویش من
روز و شبم مونس تویی مونس تویی دام مرا خوش آهوی خوش آهوی
تیر بلا چون دررسد چون دررسد هم اسپری هم جوشنی هم جوشنی
دل را کجا پنهان کنم در دلبری تو بی​حدی تو بی​حدی
چون سوی من میلی کنی میلی کنی روشن شود چشمان من چشمان من
چون سایه​ها در چاشتگه فتح و ظفر پیشت دود پیشت دود
بخشایش و حفظ خدا حفظ خدا پیوسته در درگاه تو درگاه تو
تعداد دفعات مشاهده: 184