متن شعر

بهار

بهاربهار آمد از کوه انبوه

شکفتن شد آغاز

دریغا که من چو زمستان سردی

به پایان رسیدم


تعداد دفعات مشاهده: 223