متن شعر

نیلوفر و لاله هر دو بی‌هیچ سبب

نیلوفر و لاله هر دو بی‌هیچ سبب
این پوشد نیل و آن به خون شوید لب


می‌شویم و می‌پوشم ای نوشین لب
در هجر تو رخ به خوان و از نیل سلب

تعداد دفعات مشاهده: 313