متن شعر

تو از من چون به زودی سیر گشتی

تو از من چون به زودی سیر گشتی
مرا روباه دیدی،شیر گشتی

تعداد دفعات مشاهده: 327