متن شعر

در دوستی ای صنم چو دادم دادت

در دوستی ای صنم چو دادم دادت
بر من ز چه روی دشمنی افتادت


دشمن خوانی مرا و خوانم بادت
ای دوست چو من هزار دشمن بادت

تعداد دفعات مشاهده: 323