متن شعر

عمری است که در کوی خرابی رفتم

عمری است که در کوی خرابی رفتم
در راه خطا و ناصوابی رفتم

کار من سر بسر پریشان شده را
دریاب، که گر تو درنیابی رفتم

تعداد دفعات مشاهده: 108