متن شعر

غم گرد دل پر هنران می‌گردد

غم گرد دل پر هنران می‌گردد
شادی همه بر بی‌خبران می‌گردد

زنهار! که قطب فلک دایره‌وار
در دیدهٔ صاحب‌نظران می‌گردد

تعداد دفعات مشاهده: 1440