متن شعر

امروز تو خوشتری و یا من

امروز تو خوشتری و یا من
نی نی من و تو مگو رها کن
بی تو بودی تو بر سر چرخ
در پوست من و تو همچو انگور
از بخل بجست و در سخا ماند
من بخل و سخا نثار کردم
ای جان لطیف خوش لقا تو
 
بی من تو چگونه​ای و با من
فرقی خود نیست از تو تا من
بی من بودم به سال​ها من
در شیره کجا تو و کجا من
آن حاتم طی و گفت​ها من
ای بیش ز حاتم از سخا من
ای آینه دار آن لقا من
تعداد دفعات مشاهده: 176