متن شعر

پیوسته صبور و رنج‌کش می‌باشم

پیوسته صبور و رنج‌کش می‌باشم
وندر پی عاشقان ترش می‌باشم

دل در دو جهان هیچ نخواهم بستن
با آنکه مرا خوش است خوش می‌باشم

تعداد دفعات مشاهده: 122