متن شعر

گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردی

گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردی
سر قدم کن چو قلم بر اثر دل می​رو
 
ور تو شیری به یکی برق ز روبه بتری
که اثرهاست نهان در عدم و بی​صوری
   2  
تعداد دفعات مشاهده: 51