متن شعر

آن دوستی قدیم ما چون گشته است؟

آن دوستی قدیم ما چون گشته است؟
مانده است به جای؟ یا دگرگون گشته است؟

از تو خبرم نیست که با ما چونی
باری، دل من ز عشق تو خون گشته است

تعداد دفعات مشاهده: 768