متن شعر

صدبار به بوسه آزمودم پارت

صدبار به بوسه آزمودم پارت
بس بوسه دریغ یافتم هر بارت


گفتم که کنون کشید خواهم بارت
با این همه هم به کار ناید کارت

تعداد دفعات مشاهده: 325