متن شعر

نی نی به از این باید با دوست وفا کردن

نی نی به از این باید با دوست وفا کردن
زخمی که زند دستت بر عاشق سرمستت
مرغی که چشد یک دم از دانه دام تو
ای کار دو چشم تو بی​جرم و گنه کشتن
خوش واقعه​ای دارد دل با غم عشق تو
دعوی صفا کردن در عشق تو نیکو نیست
 
نی نی کم از این باید تقصیر و جفا کردن
نتواند غیر تو تدبیر دوا کردن
در خاطر او ناید آهنگ هوا کردن
وی کار دو لعل تو حاجات روا کردن
نی روی فروخوردن نی رای رها کردن
با جان صفا چه بود تفسیر صفا کردن
تعداد دفعات مشاهده: 107