متن شعر

در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی

در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی
هر ذره​ای دوان است تا زندگی بیابد
گر ز آنک زندگانی بودی مثال سنگی
در آینه بدیدم نقش خیال فانی
اندر حیات باقی یابی تو زندگان را
آن​ها که اهل صلحند بردند زندگی را
 
بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانی
تو ذره​ای نداری آهنگ زندگانی
خوش چشمه​ها دویدی از سنگ زندگانی
گفتم چیی تو گفتا من زنگ زندگانی
وین باقیان کیانند دلتنگ زندگانی
وین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی
تعداد دفعات مشاهده: 70