متن شعر

باد خزان وزان شد

باد خزان وزان شد
چهرهٔ گل خزان شد

طلایه لشکر خزان از دو طرف عیان شد
چو ابر بهمن ز چشم من چشمهٔ خون روان شد
ناله‌، بس مرغ سحر در غم آشیان زد
آشیان سوخته بین مشعله در جهان زد

عزیز من -‌ مشعله در جهان زد
خدا خدا داد ز دست استاد
که بسته رخ شاهد مه‌لقا را

فغان و فریاد ز جور گردون
که داده فتوای فنای ما را

کشور خراب‌، فغان و زاری
پیچه و نقاب سیاه و تاری

وه چه کنم از غم بیقراری
تا به کی کشیم ذلت و بیماری

بیا مه من رویم از ورطهٔ جانسپاری
تعداد دفعات مشاهده: 506