متن شعر

در منزل آبگینه هنگام درنگ

در منزل آبگینه هنگام درنگ
چون بی‌تو دل شکسته را دیدم تنگ

گفتم که چگونه‌ای دلا گفت مپرس
چونانک در آبگینه اندازی سنگ

تعداد دفعات مشاهده: 199