متن شعر

سودای تو کرد لاابالی دل را

سودای تو کرد لاابالی دل را
عشق تو فزود غصه حالی دل را

هر چند ز چشم زخم دوری، ای بینایی
نزدیک منی چو در خیال دل را

تعداد دفعات مشاهده: 293