متن شعر

دل در طلبت هر دو جهان می‌بازد

دل در طلبت هر دو جهان می‌بازد
وز هر دو جهان سود و زیان می‌بازد

مانندهٔ پروانه، که بر شمع زند
بر عین تو جان خود چنان می‌بازد

تعداد دفعات مشاهده: 111