متن شعر

خاموشِ

خاموشِ

در ساغر ما گل شرابی نشکفت
در این شب تیره ماهتابی نشکفت
گفتم به ستاره خانه صبح کجاست
افسوس که بر لبش جوابی نشکفت


تعداد دفعات مشاهده: 355