متن شعر

روز از طلبت پردهٔ بیکاری ماست

روز از طلبت پردهٔ بیکاری ماست
شبها ز غمت حجرهٔ بیداری ماست


هجران تو پیرایهٔ غمخواری ماست
سودای تو سرمایهٔ هشیاری ماست

تعداد دفعات مشاهده: 211