متن شعر

بهر هر یاری که جان دادم به پاس دوستی


بهر هر یاری که جان دادم به پاس دوستی
دشمنیها کرد با من در لباس دوستی


کوه پا بر جا گمان می‌کردمش دردا که بود
از حبابی سست بنیان‌تر اساس دوستی


بس که رنج از دوستان باشد دل آزرده را
جای بیم دشمنی دارد هراس دوستی


جان فدا کردیم و یاران قدر ما نشناختند
کور بادا دیدهٔ حق ناشناس دوستی


دشمن خویشی رهی کز دوستداران دوروی
دشمنی بینی و خاموشی به پاس دوستی

تعداد دفعات مشاهده: 245