متن شعر

جان منی جان منی جان من

جان منی جان منی جان من
شاه منی لایق سودای من
نور منی باش در این چشم من
گل چو تو را دید به سوسن بگفت
از دو پراکنده تو چونی بگو
ای رسن زلف تو پابند من
دست فشان مست کجا می​روی
 
آن منی آن منی آن من
قند منی لایق دندان من
چشم من و چشمه حیوان من
سرو من آمد به گلستان من
زلف تو حال پریشان من
چاه زنخدان تو زندان من
پیش من آ ای گل خندان من
تعداد دفعات مشاهده: 50