متن شعر

شنیدم مر مرا لطفت دعا گفت

شنیدم مر مرا لطفت دعا گفت
چه گویم من مکافات تو ای جان
ولیکن جان این کمتر دعاگو
 
برای بنده خود لطف​ها گفت
که نیکی تو را جانا خدا گفت
همه شب روی ماهت را دعا گفت
تعداد دفعات مشاهده: 82