متن شعر

پیروزشه ای خورده سپهر از تو هراس

پیروزشه ای خورده سپهر از تو هراس
هر ساعت و بس کرده زمین‌بوس و سپاس

زیرا که کنی به خنجر چون الماس
از هفت فلک به یک زمان چارده طاس

تعداد دفعات مشاهده: 154