متن شعر

غزل در پرده ی دیرسال

غزل در پرده ی دیرسال

چرا تا شکفتم
چرا تا تو را داغ بودم ، نگفتم
چرا بی هوا سرد شد باد
چرا از ذهن
حرفهای من
افتاد
تعداد دفعات مشاهده: 207