متن شعر

تا دیده‌ام آن سیب خوش دوست فریب

تا دیده‌ام آن سیب خوش دوست فریب
کو بر لب نوشین تو می‌زد آسیب


اندیشهٔ آن خود از دلم برد شکیب
تا از چه گرفت جای شفتالو سیب

تعداد دفعات مشاهده: 249