متن شعر

هرگز دلم از وفای تو فرد مباد

هرگز دلم از وفای تو فرد مباد
یک دم ز غم تو بی‌دم سرد مباد

گر وصل تو درمان دلم خواهد کرد
پس یک نفس از درد تو بی‌درد مباد

تعداد دفعات مشاهده: 106