متن شعر

در شب معراج پیش ذوالجلال


در شب معراج پیش ذوالجلال
مصطفا کرد از خداوند این سئوال


گفت چو نی یا علیم وای عزیز
گفت بابوبکر من چونی تو نیز

تعداد دفعات مشاهده: 163