متن شعر

تا روز به شب چو سوسنم بی‌رویت

تا روز به شب چو سوسنم بی‌رویت
بیدار چو نرگسم به گرد کویت

چون لاله شوم سوخته‌دل گر بنهم
مانند گل دو رویه رو بر رویت

تعداد دفعات مشاهده: 126