متن شعر

در عشق تو زارتر ز موی تو شدیم

در عشق تو زارتر ز موی تو شدیم
خاک قدم سگان کوی تو شدیم

روی دل هر کسی به روی دگری است
ماییم که بت‌پرست روی تو شدیم

تعداد دفعات مشاهده: 100