متن شعر

یا رب غم تو چگونه تقدیر کنم

یا رب غم تو چگونه تقدیر کنم
از دست بشد عمر، چه تدبیر کنم

از جرمِ من و عفوِ تو شرمم بگرفت
در بندگی تو چند تقصیر کنم

تعداد دفعات مشاهده: 78