متن شعر

صدرا دیشب به باغ نواب شدم

صدرا دیشب به باغ نواب شدم
امروز به حضرتت شرفیاب شدم

آن باغ چو روی ناکسان آب نداشت
از خجلت بی‌آبی او آب شدم

تعداد دفعات مشاهده: 300