متن شعر

درداکه قرار از دل سرمستم رفت

درداکه قرار از دل سرمستم رفت
خون شد دلم و امید پیوستم رفت

بر بوی وصال او نشستم عمری
او دست نداد و جمله از دستم رفت

تعداد دفعات مشاهده: 112