متن شعر

آشفتن چشمهای مستت


آشفتن چشمهای مستت
دود دل یار مهربانست

وین طرفه که درد چشم او را
خونابه ز چشم ما روانست

دو فتنه به یک قرینه برخاست
پیداست که آخرالزمانست
تعداد دفعات مشاهده: 386