متن شعر

ای تو چو خورشید و شه خاص من

ای تو چو خورشید و شه خاص من
رقص کند بر سر چرخ آفتاب
سجده کنان پیش درت نفس کل
نفس کل و عقل کل و آن دگر
کفر من و گوهر ایمان من
 
کفر من و توبه و اخلاص من
تا تو بگوییش که رقاص من
کای ز تو جان یافته اشخاص من
بحر منی گوهر و غواص من
جرم من و واعظ و قصاص من
تعداد دفعات مشاهده: 64