متن شعر

آمیختم از بهر تو صد رنگ و حیل

آمیختم از بهر تو صد رنگ و حیل
هم دست اجل قوی‌تر آمد به جدل

گر جان مرا قبول کردی به مثل
پیش از اجلش کشیدمی پیش اجل

تعداد دفعات مشاهده: 177