متن شعر

بیا ساقی می ما را بگردان

بیا ساقی می ما را بگردان
قضا خواهی که از بالا بگردد
زمینی خود که باشد با غبارش
نیندیشم دگر زین خورده سودا
اگر من محرم ساغر نباشم
اگر کژ رفت این دل​ها ز مستی
شرابی ده که اندر جا نگنجم
 
بدان می این قضاها را بگردان
شراب پاک بالا را بگردان
زمین و چرخ و دریا را بگردان
بیا دریای سودا را بگردان
مرا لا گیر و الا را بگردان
دل بی​دست و بی​پا را بگردان
چو فرمودی مرا جا را بگردان
تعداد دفعات مشاهده: 123