متن شعر

چشمم ز غم عشق تو خون باران است

چشمم ز غم عشق تو خون باران است
جان در سر کارت کنم، این بار آن است

از دوستی تو بر دلم باری نیست
محروم شدم ز خدمتت، بار آن است

تعداد دفعات مشاهده: 297