متن شعر

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن
چشمه کاری است که در دست زلیخای دل است

تعداد دفعات مشاهده: 393