متن شعر

هر دم به حیل زخمِ دگر سانم زن

هر دم به حیل زخمِ دگر سانم زن
وز نرگسِ مست تیرِ مژگانم زن

تیرِ مژه چون کشیدهای در رویم
دل خود بردی بیا و بر جانم زن

تعداد دفعات مشاهده: 105