متن شعر

ای کاش! به سوی وصل راهی بودی

ای کاش! به سوی وصل راهی بودی
یا در دلم از صبر سپاهی بودی

ای کاش! چو در عشق تو من کشته شوم
جز دوستی توام گناهی بودی

تعداد دفعات مشاهده: 185