متن شعر

تا چند مرا به دست هجران دادن؟

تا چند مرا به دست هجران دادن؟
آخر همه عمر عشوه نتوان دادن

رخ باز نمای، تا روان جان بدهم
در پیش رخ تو می‌توان جان دادن

تعداد دفعات مشاهده: 126