متن شعر

ای روی تو آرزوی دیرینهٔ ما

ای روی تو آرزوی دیرینهٔ ما
جز مهر تو نیست در دل و سینهٔ ما

از صیقل آدمی زداییم درون
تا عکس رخت فتد در آیینهٔ ما

تعداد دفعات مشاهده: 287