متن شعر

چو داغ لاله مرا در حدیقه هستی

چو داغ لاله مرا در حدیقه هستی
به پاره دل و لخت جگر مدار گذشت

تعداد دفعات مشاهده: 213