متن شعر

هر دل که درین دایرهٔ بی سر و پاست

هر دل که درین دایرهٔ بی سر و پاست
در دریاست او ولیک در وی دریاست

هر لحظه هزار موج خیزد زین بحر
کار آن دارد که بحر بنشیند راست

تعداد دفعات مشاهده: 188