متن شعر

دریغا روزگار ما و آن ایام در مهرش

دریغا روزگار ما و آن ایام در مهرش
همی گویم به صد زاری، سر ادبار بر زانو

چو یاد آرم من از ایشان به هر ساعت همی گویم:
عسی‌الایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا

تعداد دفعات مشاهده: 744