متن شعر

ای مانده زمان بنده اندر یادت

ای مانده زمان بنده اندر یادت
دادست ملک ز آفرینش دادت


تو عید منی به عید بینم شادت
ای عید رهی عید مبارک بادت

تعداد دفعات مشاهده: 268